Trainingsaanbod Wijkracht Academie

Home » Professionals

Trainingsaanbod Professionals

De Wijkracht Academie is hét kenniscentrum voor professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van Wijkracht, waar ook externe partners gebruik van kunnen maken.
Onze missie is het aanbieden van een optimaal aanbod op het gebied van kennisdeling, scholing en training op het gebied van sociale zorg. De Wijkracht Academie levert een positieve bijdrage aan het functioneren van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers!

Zorgen dat
De vragen op het gebied van zorg en welzijn zullen in de komende jaren sterk aan veranderingen onderhevig zijn, van zorgen voor naar zorgen dat. Dit vertaalt zich in nieuwe zorg- en welzijnsarrangementen en in een breed palet van nieuwe eisen aan de professional, mantelzorger en vrijwilliger.

Kennisoverdracht

De Wijkracht Academie volgt deze trend en wil een plek zijn waar kennisoverdracht plaatsvindt: om veranderingsprocessen te laten slagen, is een transitie nodig waarin mensen zich continu kunnen blijven ontwikkelen.

  • 16-01-2020

    Bijneenkomst Hoe werkt de Wet langdurige zorg (Wlz)?

    Op donderdag 16 januari 2020 van 12.30 tot 17 uur wordt een grote bijeenkomst georganiseerd. Het CIZ, Menzis Zorgkantoor en het CAK informeren in deze bijeenkomst over de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor wie? Voor alle Wmo- en jeugdconsulenten, wijkteammedewerkers en cliëntondersteuners van de 14 Twentse gemeenten. Aan bod komen…

    Meer informatie