Billy Boem, training voor kinderen (8 t/m 12 jaar) in een stressvolle gezinssituatie

Claudia Slot & Gita Siahaya
Home » Events » Billy Boem, training voor kinderen (8 t/m 12 jaar) in een stressvolle gezinssituatie
verwacht najaar 2021

Informatie

Aanvang:
15.30-17.00 uur
Minimale deelname:
6
Kosten training:
deelname is gratis

Billy Boem is een training voor kinderen van 8 t/m 12 jaar die extra steun nodig hebben, omdat ze thuis veel spanning en stress ervaren. Spanning en stress ervaren we allemaal wel eens op momenten in ons leven. Ermee omgaan is voor kinderen een stuk lastiger dan voor volwassenen. Dat komt onder meer omdat kinderen nog niet kunnen overzien wat er aan de hand is.

Langdurige spanningen

Soms gebeuren er dingen in een gezin waarmee een kind geen raad weet en die voor spanning en stress zorgen. Als dat lang duurt, komen de kinderen in de verdrukking. Ouders hebben vaak met problemen te maken hebben die hun leven behoorlijk beïnvloeden. Op zo’n moment is er weinig rust en ruimte om voldoende aandacht voor de kinderen te hebben.

Effect op kinderen

Kinderen kunnen in een moeilijke thuissituatie heel stil worden of juist heel dwars, boos of onzeker. Ze kunnen bang worden om te gaan slapen of om bij hun moeder weg te gaan. Soms plassen ze weer in bed. Uit onderzoek is gebleken dat kinderen die langere tijd in stressvolle situaties verkeren problemen kunnen krijgen. Dat hoeft niet, maar ze lopen wel meer risico. Voor deze kinderen en gezinnen is Billy Boem ontwikkeld.

Billy Boem is een kinderclub. Bij de club hebben kinderen plezier, kunnen ze vrienden maken en hebben ze iets helemaal voor zichzelf. Ook leren de kinderen spelenderwijs hun thuissituatie een plekje te geven.

Voorafgaand aan de training vindt er een kennismakingsgesprek plaats met de ouder(s)/verzorger(s)

Wat gaan we doen?

  • De kinderclub komt 10 keer bij elkaar , de ouders/verzorgers 3 keer. De 1e bijeenkomst is voor zowel de kinderen als de ouders/verzorgers.
  • We gaan leuke activiteiten doen
  • Er wordt elke week een verhaal verteld van Billy Boem die thuis ook van alles meemaakt om er vervolgens samen over door te praten
  • Kinderen zoeken samen naar oplossingen en worden begeleid door beroepskrachten
  • Het is een ontspannen kinderclub waar kinderen plezier hebben, vriendschappen aangaan en iets helemaal voor zichzelf hebben!

Naast de kinderclub worden er een 3 tal ouderbijeenkomsten  georganiseerd.  Deze bijeenkomsten vinden in dezelfde tijd plaats als de kinderclub en worden begeleid door Veroni Weierink en Herma Blik.

Wij verwachten dat wij in het najaar 2021 deze Billy Boem training weer kunnen aanbieden. Aanmelden kan via  Claudia Slot,                        tel. 06 34 36 13 04  of door een mail te sturen naar c.slot@wijkracht.nl

Informatie tref je ook aan op de A5 flyer Billy Boem-2020-def.

 

Deelname is gratis voor inwoners van de veertien Twentse gemeenten.

Deze training organiseren we meerdere keren per jaar en vindt plaats in Almelo, Enschede of Hengelo.
Billy Boem wordt aangeboden vanuit samenwerkende organisaties

    

Corona informatie;

Wijkracht volgt de Corona de adviezen van het RIVM, de Veiligheidsregio Twente en de eventuele beperkingen op. 

Heeft u vragen of wilt u een aanmelding doen neemt u dan contact op met Wijkracht; dit kan zowel telefonisch 088-9455722 als per mail info@wijkracht.nl  Graag met vermelding van de  soort training

« Terug naar overzicht