De Kracht van Herinneringen; voor mensen met dementie en hun naaste.

Catharina Volkering
Home » Events » De Kracht van Herinneringen; voor mensen met dementie en hun naaste.
I.v.m. Corona virus is de start van de training uitgesteld

Informatie

Locatie:
Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62, 7558 CP Hengelo
Aanvang:
9.30-12.00 uur
Minimale deelname:
12
Kosten training:
deelname is gratis

Een serie bijeenkomsten voor mensen met dementie en mantelzorgers, onder de naam Kracht van Herinneringen. Samen iets ondernemen en herinneringen ophalen heeft een gunstig effect op het onderlinge contact.

Zelfvertrouwen en contact:
De werkwijze is gebaseerd op de (goedgekeurde en bewezen effectieve) Europese aanpak voor het begeleiden van mensen met dementie.
Tijdens 6 a 8 bijeenkomsten wordt aan de hand van verschillende thema’s herinneringen opgehaald.
Dementie is ingrijpend voor degene die de ziekte heeft en voor zijn/haar mantelzorgers en omgeving. Juist door samen bewust positieve herinneringen op te halen, kan er een verbeterd contact ontstaan. Het zelfvertrouwen van de mensen met dementie kan toenemen, en de kennis van mantelzorgers over dementie wordt vergroot.

Positieve insteek:
Tijdens de bijeenkomsten wordt informatie en tips gegeven. De insteek daarbij is positief: meer begrip voor elkaar en richten op wat nog wél kan. De bijeenkomsten beginnen met een gezamenlijk uur voor alle deelnemers. In dat uur wordt aan de hand van thema’s herinneringen opgehaald. Thema’s kunnen zijn: eten, huishouden, vakantie, huwelijk, feestdagen enzovoort.
Daarna splitst de groep zich: de mensen met dementie en de mantelzorgers vormen ieder een eigen groep met een eigen passend programma. Voor de mantelzorgers ligt de nadruk op het uitwisselen van ervaringen en informatie krijgen over dementie. De mensen met dementie gaan door op het eerdere programma en gaan ook met elkaar in gesprek.

Bijeenkomsten:
De bijeenkomsten zijn voor mensen met beginnende dementie samen met de partner, zoon/ dochter of andere mantelzorger. De start van deze training is uitgesteld tot nader bericht.  Zodra de nieuwe data bekend zijn  zal dit op de website geplaatst worden. De trainingslocatie blijft ongewijzigd en is Kulturhus Hasselo, Henry Woodstraat 62 in Hengelo.

Ervaringen van deelnemers:
“Er wordt tijd voor je genomen en het is zo fijn dat we er achter komen dat we ook gezamenlijke herinneringen hebben, bij het zien en ruiken van al die voorwerpen, foto’s en geuren’.
‘Voor het eerst in tijden gingen we samen weer lachend naar huis’.

Aanmelden of meer informatie:
Neemt u contact op met Ankie klein Gebbink, telefonisch via 06 514677 09 of per mail a.kleingebbink@wijkracht.nl of
met Catharina Volkering, telefonisch via 053-4367755 of per mail c.volkering@wijkracht.nl

Corona informatie; 

Tot nader bericht zal Wijkracht geen trainingen (her)starten.  Voor deze beslissing is gekozen door de steeds veranderende situaties en beperkingen omtrent het wel of niet kunnen verzorgen van trainingen. (Starten-stopzetten-herstarten-stopzetten) én om u hierin duidelijkheid te geven. 

Wijkracht volgt de Corona de adviezen van het RIVM, de Veiligheidsregio Twente en de eventuele beperkingen op. Dit betekent dat wij u later informeren over de startdatum. Wij hopen op uw begrip.  

Heeft u vragen of wilt u een aanmelding doen neemt u dan contact op met Wijkracht; dit kan zowel telefonisch 088-9455722 als per mail info@wijkracht.nl  Graag met vermelding van de soort training 

« Terug naar overzicht