Middagconferentie “Effectiviteit van vrijwilligers in de schuldhulpverlening”

Peter Gramberg
Home » Events » Middagconferentie “Effectiviteit van vrijwilligers in de schuldhulpverlening”
18-06-2019

Informatie

Locatie:
Ketelhuis, Business Innovatie Campus De Gasfabriek, Zuthpenseweg 6c, 7471 AJ Deventer,
Aanvang:
12.30-17.00 uur
Kosten training:
dit is een gratis bijeenkomst.

In bijna elke gemeente in Nederland ondersteunen vrijwilligers andere mensen bij het op orde krijgen en houden van hun administratie en financiën. Soms werken zij samen met of naast schuldhulpprofessionals. Maar wat draagt hun ondersteuning nu precies bij aan het succes van die schuldhulpverlening? Worden mensen financieel zelfredzamer door de begeleiding van een vrijwilliger? En zo ja, hoe draagt de ondersteuning door een vrijwilliger daar dan aan bij? Hoe ervaren burgers die begeleiding?
De afgelopen anderhalf jaar deden Saxion en de Universiteit Twente, met subsidie van ZonMw, hier onderzoek naar. De eerste resultaten willen wij u graag presenteren. Daarnaast willen we graag uw ideeën hierover horen.

De headlines van het middagprogramma; De middag start met een lunch. De inleiding van de middag wordt verzorgd door Coen Luttikhuis, directeur Stadsbank Oost-Nederland. Deze wordt gevolgd door de  lezing “Thuisadministratie: kenmerken van hulpvragen en uitdagingen voor vrijwilligers” door Jansje van Middendorp, Landelijk Stimuleringsnetwerk Thuisadministratie. Na een pauze presenteert Peter Gramberg van het Saxion, de onderzoeksresultaten. De 2e helft van de middag bestaat uit deelnemen aan diverse workshops.

Het hele programma en bijbehorende tijdspad treft u in de bijlage aan.

De bijeenkomst is met name bedoeld voor bestuurders, beleidsmedewerkers, professionals in de schuldhulpverlening en het sociale domein en coördinatoren van vrijwilligersorganisaties.

Klik voor aanmelden, uitgebreide informatie over de tijden en inhoud van de middag én de workshops op onderstaande link.

Deelname aan de conferentie is kosteloos, maar niet vrijblijvend. Als u zonder afmelding wegblijft, moeten we helaas een bedrag van € 25,- in rekening brengen.

Uitnodiging_Saxio  

   

 

« Terug naar overzicht