Landelijke Stedenestafette Armoede en Schulden; podium voor schuldenaanpak

Home » Landelijke Stedenestafette Armoede en Schulden; podium voor schuldenaanpak
14.06.2018

Veel mensen staan er niet bij stil, maar ook in Nederland komt armoede voor. Zelfs in een welvarend land als het land waarin wij wonen is het nodig om voor elkaar te zorgen en de armoede te bestrijden. Er wordt door verschillende instanties dan ook hard gewerkt aan meer voorlichting over armoede in Nederland. De Landelijke Stedenestafette Armoede en Schulden geeft schuldenaanpak een podium: professionals die met schuldhulpverlening en armoede te maken hebben kunnen hier kennis uitwisselen.

Congres Overerving van armoede in Noordoost Twente
In het kader van deze landelijke stedenestafette vond  deze middag in Stadstheater De Bond in Oldenzaal het congres "Overerving van armoede in Noordoost Twente" plaats. Het congres werd georganiseerd door Wijkracht samen met Impuls Oldenzaal, de gemeente Losser en Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland. Het dagvoorzitterschap was in handen van cabaretier, acteur en schrijver Jeffrey Spalburg.
Nadat Jeffrey de middag had geopend, werd er een kort panelinterview met de coördinatoren Armoedepreventie van de gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland gehouden. Daarna verzorgde Wilde Kastanje Training & Opleiding een interactieve workshop aan de hand van een alledaagse casus. Na een korte pauze werd de middag vervolgd met 3 masterclasses:
- Motiverende gespreksvoering, door Wilde Kastanje Training & Opleiding
- Laaggeletterdheid van generatie op generatie, door Stichting Lezen en Schrijven
- Hoe jongeren te betrekken bij armoedebeleid, door Speaking Minds

Na opnieuw een korte pauze nam ervaringsdeskundige Eline Schievink het woord. Ze vertelde haar eigen verhaal over hoe zij opgroeide in armoede, wat dat betekende en welke gevolgen dat voor haar heeft gehad en nog heeft.

De middag werd visueel vastgelegd door Koen Lohmann (droombaas.com). Klik hier voor de visual Stedenestafette.

Estafettestokje

De Stedenestafette bestaat uit een reeks congressen waar gemeenten innovatieve aanpakken van schulden en armoede met elkaar delen. Het is een initiatief van Schouders Eronder, een samenwerkingsverband van Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG. Vorig jaar vond de aftrap plaats in Vlaardingen en werd het estafettestokje doorgegeven aan Den Bosch. Den Bosch gaf het stokje weer door aan Wijkracht, om samen met vier gemeenten in Noordoost Twente schuldenaanpak een podium te geven. Met het doorgeven van het stokje helpen we elkaar om de schuldhulpverlening verder te verbeteren. Het estafettestokje werd aan het eind van deze inspirerende en interactieve middag door Wijkracht doorgegeven Marcel Endendijk van CMO Stamm, hét kenniscentrum voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken in Groningen en Drenthe. De opdracht die CMO Stamm hierbij meekrijgt: hoe kun je als gemeente preventief helpen om eerste schulden te voorkomen. Welke nieuwe interventie kun je hierbij inzetten? CMO Stamm zal aan de hand van deze vraagstelling het volgende congres in het noorden van het land organiseren. Wij wensen hen daarbij veel succes!

Een uitgebreid verslag van dit congres is terug te lezen op de website van Schouders Eronder.

« Terug naar overzicht