Lezing over radicalisering: Identiteit (z)onder druk: van afkomst naar overeenkomst

Home » Lezing over radicalisering: Identiteit (z)onder druk: van afkomst naar overeenkomst
15.10.2018

Tijdens deze lezing spreekt Leon Meijs, partner in Bureau Factor Veiligheid, adviseur en ontwikkelaar voor Stichting School en Veiligheid, trainer voor het Rijksopleidingsinstituut Tegengaan Radicalisering, auteur/ontwikkelaar methode Dialoog onder Druk.

Als expert op het gebied van tegengaan van polarisatie & radicalisering werkt hij dagelijks met eerstelijns werkers vanuit de vraag: “Wat speelt binnen het vraagstuk polarisatie & radicalisering in de samenleving, in de wijk en wat vraagt dit van de professionals/ burgerprofessional?” Hij gaat tijdens de lezing in op onder andere individuele en groepsvoedingsbodems voor extreme idealen, het proces van radicaliseren en mogelijke signalen en dilemma’s waar (burger)professionals mee in aanraking komen.

Radicalisering

De lezing van Wijkracht Academie speelt in op actuele maatschappelijke vraagstukken rond radicalisering. De afgelopen jaren heeft de overheid geïnvesteerd in het betrekken van maatschappelijke partners op nationaal en lokaal niveau bij de aanpak van extremisme en terrorisme, zoals GGZ, Jeugdzorg, jeugdwerk, scholen, wijkteams en moskeeën. ​Voor professionals en vrijwilligers met een opvoedkundige taak is recent het Kennisplatform Jeugd preventie Extremisme en Polarisatie (platform JEP) opgezet. Ook is er nauwe aansluiting van de extremistische aanpak bij de bredere aanpak van ‘Potentieel Gewelddadige Eenlingen’ (PGE). Gemeenten kunnen, net als bij de aanpak van het jihadisme, gebruik maken van de persoonsgerichte aanpak. ​De komende jaren wordt de inzet van het jeugd- en onderwijsdomein verder uitgebouwd​.

De volgende onderwerpen komen aan bod in deze lezing:

  • ‘Identiteit onder Druk!’ en de Wij - Zij samenleving
  • Individuele en groepsvoedingsbodem voor extreme idealen
  • Het proces van radicalisering en mogelijke signalen
  • Dilemma’s bij professionals/ burgerprofessionals
  • Verbindende professionaliteit
  • Begrenzen & uitnodigen; een nieuwe competentie.
  • De integrale aanpak

Uiteraard is er ruimte in het programma voor vragen en interactie.

Voor aanmelden klik hier

« Terug naar overzicht