Over ons

Home » Over ons

Wijkracht Academie

De Wijkracht Academie is hét kenniscentrum voor professionals, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen van Wijkracht, waar ook externe partners gebruik van kunnen maken.

Onze missie is het bieden van een optimaal aanbod aan kennisdeling, scholing en training, op het gebied van sociale zorg. De Wijkracht Academie levert een positieve bijdrage aan het functioneren van professionals, vrijwilligers en mantelzorgers.

Zorgen dat

De vragen op het gebied van zorg en welzijn zullen in de komende jaren sterk aan veranderingen onderhevig zijn: van zorgen voor naar zorgen dat. Dit vertaalt zich in nieuwe zorg- en welzijnsarrangementen en in een breed pakket van nieuwe eisen aan de professional, mantelzorger en vrijwilliger. De Wijkracht Academie volgt deze trend en wil een plek zijn waar kennisoverdracht plaatsvindt: om veranderingsprocessen te laten slagen, is een transitie nodig waarin mensen zich continu kunnen ontwikkelen.

Kwaliteit

Kwaliteit is een belangrijk begrip binnen de Wijkracht Academie. Hoe hoger de kwaliteit van de kennisdeling, hoe beter de professionals, mantelzorgers en vrijwilligers in staat zijn hun taken uit te voeren. Voor de professionals van Wijkracht geldt momenteel dat zij die met jeugd werken, geregistreerd zijn bij het kwaliteitsregister SKJ en dat zij zoveel mogelijk geaccrediteerd scholingen en trainingen volgen om aan de eisen van het kwaliteitsregister te voldoen. Wat betreft de overige professionals van Wijkracht moet besloten worden of zij ook in een kwaliteitsregister opgenomen worden. De Wijkracht Academie werkt, indien nodig, samen met erkende opleidingsinstellingen. Ons uiteindelijke doel is ook de interne scholingen en trainingen geaccrediteerd te krijgen.

Aanbod

Iedereen kan meedoen aan de Wijkracht Academie. We hebben een extern aanbod voor vrijwilligers en professionals en een intern aanbod voor medewerkers. Meedoen kan op verschillende manieren:

  • Kennisteams
  • Trainingen
  • Workshops
  • Cursussen
  • Themabijeenkomsten
  • Lezingen
  • Netwerkbijeenkomsten

Wij zijn Wijkracht

Wij zijn Wijkracht! Wij geloven in de kracht van individuen en de samenleving.
Wij zetten ons in voor een samenleving waarin iedereen meedoet, meetelt en omziet naar elkaar. Het versterken van de zelfredzaamheid van mensen met sociale zorgen; daar maken wij ons sterk voor.
Wij bieden sociale zorg en cliëntondersteuning in wijken en dorpen in de gemeenten Haaksbergen, Hengelo, Borne, Oldenzaal en Dinkelland. Wijkracht biedt professionele en informele hulp en ondersteuning. Meer informatie vindt u op www.wijkracht.nl.