SOVA training 7 - 9 jaar

Sociale vaardigheden zijn belangrijk. Voor kinderen die sociaal vaardiger willen worden, hebben wij de sociale vaardigheidstraining.

Opkomen voor jezelf betekent dat je durft te zeggen wat je van iets vindt, dat je dingen durft te doen die je leuk of belangrijk vindt. Ook al denk je dat sommige andere kinderen of mensen dat stom, kinderachtig of gek vinden. Opkomen voor jezelf betekent ook dat je anderen dingen durft te vragen en dat je durft te zeggen dat je iets niet wilt. Het gaat dus steeds om durven. Eigenlijk betekent opkomen voor jezelf gewoon dat je zelfverzekerd bent, dat je jezelf durft te zijn. Op een goede manier opkomen voor jezelf kun je dus leren.

Leerkrachten en ouders signaleren soms dat een kind het moeilijk vindt om goed te presteren en plezier te hebben op school. Dat is ook moeilijk als je onzeker bent, niet goed weet hoe je contact moet maken met anderen, je veel toegeeft om de ander te plezieren of dat je je stoer gedraagt omdat je zo graag ‘bij de groep wilt horen’. Kinderen kunnen hierdoor in een isolement terecht komen. De omgeving kan negatief op het gedrag reageren. In de sociale vaardigheidstraining wordt gewerkt aan het versterken van het zelfvertrouwen, kinderen leren zich veiliger en sterker voelen. Het herkennen en benoemen van eigen gevoelens en de gevoelens van de ander staat centraal met als doel dat het contact met anderen prettiger verloopt.

Voor wie
De SOVA training is heel geschikt voor knderen van 7 tot 9 jaar die bijvoorbeeld:

 • Gepest worden
 • Weinig zelfvertrouwen hebben
 • Moeilijk vriendjes kunnen maken
 • Verlegen of stil zijn
 • Snel boos of verdrietig worden niet weten hoe hiermee om te gaan
 • Moeite hebben met nee zeggen
 • Moeite hebben met kritiek geven en/of ontvangen
 • Niet met teleurstellingen kunnen omgaan
 • Het moeilijk vinden om te vragen of ze mee mogen doen
 • Het moeilijk vinden om iets samen te doen en te overleggen
 • Moeite hebben met sorry zeggen

Een groep bestaat uit maximaal 10 deelnemers.

Hoe werkt het
Na de aanmelding wordt er een intakegesprek gepland met kind en ouders/verzorgers. In dit gesprek wordt onderzocht wat de leerdoelen van het kind zijn en wordt bekeken of de training geschikt is voor het kind. Tijdens de training is er contact met de ouders/verzorgers door middel van een ouderbijeenkomst. Na afloop is er een eindgesprek. Iedere week is er post voor ouders/verzorgers en de leerkracht zodat die ook weten wat het kind oefent in de training.

Ouders en school bespreken de leerdoelen van het kind, ze vullen samen het intakeformulier in. De trainers bekijken of de training geschikt is voor het kind. Ouders worden voor aanvang van de training uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Wekelijks worden school en ouders middels lesbrieven op de hoogte gebracht over de thema’s en wat het kind oefent. Aan het eind van de training is er een gesprek met ouders. School en ouders ontvangen na afloop een eindverslag.

Aanmelden
Vul het formulier hieronder in om aan te belden of neem contact met ons op door te bellen naar Wijkracht 088 945 57 22 of mailen naar info@wijkracht.nl met vermelding van de soort training.

Aanmelden

Deelnemer jonger dan 18 jaar?

Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar, vul dan hier de gegevens van ouder/verzorger in.

Gegevens deelnemer

Heeft u nog vragen?

Heeft u vragen of wilt u graag eens met ons van gedachten wisselen over de Wijkracht Academie? U bent van harte welkom bij Wijkracht op één van onze locaties in Hengelo, Borne, Oldenzaal, Haaksbergen en Dinkelland.

Voor meer informatie of het maken van een afspraak, kunt u bellen met Wijkracht, telefoonnummer 088 - 945 57 22 (lokaal tarief). Of kijk op www.wijkracht.nl.